Det är nu vi ska prövas!

Att säga upp personal är det svåraste en chef kan göra.
Men det går att underlätta plågan avsevärt, både för dem som får gå och - inte minst - för dem som blir kvar.

Vissa chefer säger sig ha fått en viss vana vid att hantera det allra svåraste samtalet – det som ska till när det är dags att ge en anställd besked om uppsägning. Men kan man verkligen vänj sig vid det? Går det att göra rätt när man ska säga upp någon?

Det är kanske då du prövas allra mest i din ledarroll. Du ska vara rak och tydlig men samtidigt lyhörd och empatisk – och kunna ta hand om reaktionerna, som kan skifta enormt. Så här handlar det verkligen om att situationsanpassa sitt ledarskap och möta individerna.

Viktigt blir också att ta hand om de som ska vara kvar. Oron sprider sig snabbt, och information och kommunikation är A och O. Som ledare måste du kunna fånga upp känslor och framför allt låta medarbetarna berätta vad de tänker och skapa öppenhet i grupperna.

Det är förstås viktigt att inte älta elände och svartsyn – men negli­gera ändå inte att det måste finnas en viss ”sorgefas”. Sedan börjar arbetet med att ta sig tillbaka till det önskvärda och energiska läge som präglar en framgångsrik organisation. I bästa fall kommer det ny energi automatiskt när medarbetarna ser på sitt arbete med lite nya ögon. Och glöm inte att du som ledare också kan behöva stöd och vägledning under en uppsägningsprocess. Det är nu du kan ha nytta av en stark HR-avdelning alternativt en egen mentor eller coach. Alla behöver någon att prata med när det är svåra tider! 


Eva Ekedahl
IDG Rekrytering
Copyright © 1996- International Data Group